Plan pracy nad zleceniem

Każdy etap zlecenia jest bardzo istotny do uzyskania zadowalającego efektu końcowego.
Dlatego też, aby proces wykonania zlecenia przebiegł szybko i zakończył się pełnym sukcesem, pracujemy z klientem według ściśle ustalonego schematu, w których aktywny udział biorą obie strony.


Schamat ten ukształtował się w trakcie pracy nad dziesiątkami wykonanych projektów, aczkolwiek proces współpracy z klientem ciągle jest udoskonalany.

  1. Rozmowa z klientem i wyznaczonymi przez niego osobami, w celu ustalenia celu stworzenia projektu i wymagań jakie powinien spełniać, żeby być przydatnym narzędziem pracy lub marketingowym
  2. Próbujemy zrozumieć Państwa klientów
  3. Opracowujemy plan działania, wymagane materiały, osoby biorące udział w projekcie, zastosowane technologie i szacujemy czas realizacji
  4. Projektowanie graficzne, w którym pracujemy nad wyglądem, aż do momentu pełnej akceptacji klienta
  5. Kiedy plan działania jest ustalony, decyzje podjęte - dążymy do realizacji celu, uruchamiamy proces tworzenia strony, sklepu, aplikacji
  6. Po ukończeniu procesu tworzenia zlecenia, przystępujemy do testów tak aby wychwycić wszelkie przeoczenia lub niezgodności z założeniami
  7. Szkolenie osoby/osób które będą obsługiwały stronę, sklep, aplikację
  8. Po akceptacji klienta następuje uruchomienie projektu
logotypy
© -2024 regreen.pl. All right reserved. Powered by doit.system / XHTML Valid
Doit system
Regreen Studio
Tworzenie stron internetowych, system budowy stron doit, CMS, marketing internetowy, najnowsze technologie internetowe, programowanie, pozycjonowanie stron, aplikacje internetowe